Tag: Văn phòng cho thuê quận 7

87 views

Văn phòng cho thuê giá rẻ Nam Long Capital Tower tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Nam Long Capital Tower tại Quận 7: Nam Long Capital Tower...

83 views

Văn phòng cho thuê Southern Cross Sky View tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Southern Cross Sky View tại Quận 7: Southern Cross Sky View...

149 views

Văn phòng cho thuê Lawrence S.Ting tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Lawrence S.Ting tại Quận 7: Lawrence S.Ting là một trong những...

117 views

Văn phòng cho thuê Đại Minh Convention Tower tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Đại Minh Convention Tower tại Quận 7: Đại Minh Convention Tower...

155 views

Văn phòng cho thuê Crescent Plaza tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Crescent Plaza tại Quận 7: Crescent Plaza là tòa nhà tọa...

311 views

Văn phòng cho thuê Broadway Office Park tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Broadway Office Park tại Quận 7: Công ty Đầu tư và...

298 views

Văn phòng cho thuê Mapletree Business Center tại quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Mapletree Business Center tại quận 7: Mapletree Business Center là tòa...

283 views

Văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7: Công ty Đầu tư và Dịch...

261 views

Văn phòng cho thuê Nam Long Capital Building tại Quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Nam Long Capital Building tại quận 7: Cao ốc Nam Long...

215 views

Văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building tại quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building Quận 7: Tòa nhà cao ốc Phú...