Tag: Văn phòng cho thuê Quận 3

46 views

Văn phòng cho thuê FPT Building tại Quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng FPT Building tại Quận 3: Công ty Đầu tư và Dịch...

77 views

Văn phòng cho thuê MB Building tại Quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng MB Building tại Quận 3: MB Building là tòa nhà tọa...

137 views

Văn phòng cho thuê Anh Đăng Building tại Quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Anh Đăng Building tại Quận 3: Anh Đăng Building là tòa...

165 views

Văn phòng cho thuê BIDC Building tại quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng BIDC Building tại quận 3: BIDC Building là tòa nhà thuộc...

177 views

Văn phòng cho thuê The Galleria Office Building tại quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng The Galleria Office Building tại quận 3: The Galleria Office Building...

192 views

Văn phòng cho thuê Báo Sài Gòn Giải Phóng Building tại quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Báo Sài Gòn Giải Phóng Building tại Quận 3: Tòa nhà...

188 views

Văn phòng cho thuê Phượng Long Building tại Quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Phượng Long Building tại Quận 3: Cao ốc cho thuê văn...

195 views

Văn phòng cho thuê Saigon Prime Building tại Quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Saigon Prime Building tại quận 3: Cao ốc cho thuê văn...

118 views

Văn phòng cho thuê PSG Building tại Quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê PSG Building tại quận 3: Tòa cao ốc cho thuê văn...

136 views

Văn phòng cho thuê Saigon Mansion Building tại Quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Saigon Mansion Building quận 3: Saigon Mansion Building thuộc chuỗi hệ...