Tag: Văn phòng cho thuê Quận 1

106 views

Văn phòng cho thuê Hemera Building tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Hemera Building tại Quận 1: Hemera Building được Công ty Đầu...

177 views

Văn phòng cho thuê Ruby Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ruby Tower tại Quận 1: Ruby Tower được Công ty Đầu...

196 views

Văn phòng cho thuê Havana Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Havana Tower tại Quận 1: Havana Tower là tòa nhà sở...

208 views

Văn phòng cho thuê Ngôi Nhà Đức tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ngôi Nhà Đức tại Quận 1: Ngôi Nhà Đức là tòa...

244 views

Văn phòng cho thuê MB Sunny Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng MB Sunny Tower tại Quận 1: MB Sunny Tower được Công...

225 views

Văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 4: Công ty Đầu tư và...

261 views

Văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...

263 views

Văn phòng cho thuê Central Plaza Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Central Plaza Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn...

304 views

Văn phòng cho thuê Hyat Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Hyat Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng Hyat...

280 views

Văn phòng cho thuê Harmony Building tại quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Harmony Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...