Tag: Văn phòng cho thuê Quận 1

66 views

Văn phòng cho thuê Ruby Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ruby Tower tại Quận 1: Ruby Tower được Công ty Đầu...

75 views

Văn phòng cho thuê Havana Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Havana Tower tại Quận 1: Havana Tower là tòa nhà sở...

118 views

Văn phòng cho thuê Ngôi Nhà Đức tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ngôi Nhà Đức tại Quận 1: Ngôi Nhà Đức là tòa...

165 views

Văn phòng cho thuê MB Sunny Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng MB Sunny Tower tại Quận 1: MB Sunny Tower được Công...

151 views

Văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 4: Công ty Đầu tư và...

181 views

Văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...

188 views

Văn phòng cho thuê Central Plaza Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Central Plaza Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn...

190 views

Văn phòng cho thuê Hyat Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Hyat Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng Hyat...

178 views

Văn phòng cho thuê Harmony Building tại quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Harmony Building tại quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...

134 views

Văn phòng cho thuê HMC Tower tại Quận 1

Giới thiệu về cao ốc văn phòng cho thuê HMC Tower tại quận 1: HMC Tower là một...