Tag: Văn phòng cho thuê giá 9$/m2

186 views

Văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza tại Quận 11

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Lữ Gia Plaza tại Quận 11: Lữ Gia Plaza là tòa...

256 views

Văn phòng cho thuê Thiên Phúc Building tại quận 5

Giới thiệu về cao ốc văn phòng cho thuê Thiên Phúc Building tại quận 5: Công ty Đầu...

225 views

Văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Viễn Đông Building tại quận 4: Công ty Đầu tư và...

268 views

Văn phòng cho thuê Việt Thành Building tại Quận 5

Giới thiệu về cao ốc văn phòng cho thuê Việt Thành Building tại quận 5: Cao ốc cho...

300 views

Văn phòng cho thuê Golden Bee Building tại Quận Phú Nhuận

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Golden Bee Building tại quận Phú Nhuận: Golden Bee Building thuộc...