Tag: Văn phòng cho thuê giá 15$/m2

60 views

Văn phòng cho thuê giá rẻ Nam Long Capital Tower tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Nam Long Capital Tower tại Quận 7: Nam Long Capital Tower...

104 views

Văn phòng cho thuê FPT Building tại Quận 3

Giới thiệu về cao ốc văn phòng FPT Building tại Quận 3: Công ty Đầu tư và Dịch...

111 views

Văn phòng cho thuê Lawrence S.Ting tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Lawrence S.Ting tại Quận 7: Lawrence S.Ting là một trong những...

89 views

Văn phòng cho thuê Đại Minh Convention Tower tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Đại Minh Convention Tower tại Quận 7: Đại Minh Convention Tower...

99 views

Văn phòng cho thuê Ree Tower tại Quận 4

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ree Tower tại Quận 4: Ree Tower được Công ty Đầu...

113 views

Văn phòng cho thuê The Flemington Tower tại Quận 11

Giới thiệu về cao ốc văn phòng The Flemington Tower tại Quận 11: The Flemington Tower thuộc chuỗi...

240 views

Văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7: Công ty Đầu tư và Dịch...

261 views

Văn phòng cho thuê Charm Suite Building quận Bình Thạnh

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Charm Suite Building quận Bình Thạnh: Charm Suite Building thuộc chuỗi...

262 views

Văn phòng cho thuê Nhạc Việt Building tại Quận 2

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Nhạc Việt Building tại Quận 2: Công ty Đầu tư và...

229 views

Văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...