Tag: Văn phòng cho thuê giá 15$/m2

19 views

Văn phòng cho thuê Đại Minh Convention Tower tại Quận 7

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Đại Minh Convention Tower tại Quận 7: Đại Minh Convention Tower...

30 views

Văn phòng cho thuê Ree Tower tại Quận 4

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Ree Tower tại Quận 4: Ree Tower được Công ty Đầu...

33 views

Văn phòng cho thuê The Flemington Tower tại Quận 11

Giới thiệu về cao ốc văn phòng The Flemington Tower tại Quận 11: The Flemington Tower thuộc chuỗi...

160 views

Văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Royal Tower tại Quận 7: Công ty Đầu tư và Dịch...

134 views

Văn phòng cho thuê Charm Suite Building quận Bình Thạnh

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Charm Suite Building quận Bình Thạnh: Charm Suite Building thuộc chuỗi...

132 views

Văn phòng cho thuê Nhạc Việt Building tại Quận 2

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Nhạc Việt Building tại Quận 2: Công ty Đầu tư và...

147 views

Văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1

Giới thiệu về văn phòng cho thuê SCB Building tại Quận 1: Cao ốc cho thuê văn phòng...

164 views

Văn phòng cho thuê Saigon Prime Building tại Quận 3

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Saigon Prime Building tại quận 3: Cao ốc cho thuê văn...

166 views

Văn phòng cho thuê SaiGon Port Building tại quận 4

Giới thiệu tổng quát về văn phòng cho thuê SaiGon Port Building Quận 4: SaiGon Port Building tọa...