Tag: Văn phòng cho thuê giá 10$/m2

87 views

Văn phòng cho thuê Centid Building tại Quận 5

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Centid Building tại Quận 5: Centid Building được Công ty Đầu...

185 views

Văn phòng cho thuê Mirae Building tại Quận 10

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Mirae Building tại Quận 10: Công ty Đầu tư và Dịch...

203 views

Văn phòng cho thuê CMR Building tại Huyện Nhà Bè

Giới thiệu về cao ốc văn phòng CMR Building tại Huyện Nhà Bè: Công ty Đầu tư và...

236 views

Văn phòng cho thuê PN-TechCons tại Quận Phú Nhuận

Giới thiệu về cao ốc văn phòng cho thuê PN-TechCons tại Quận Phú Nhuận: PN-TechCons là tòa nhà...

247 views

Văn phòng cho thuê H3 Building tại quận 4

Giới thiệu về văn phòng cho thuê H3 Building tại quận 4: Cao ốc văn phòng cho thuê...

191 views

Văn phòng cho thuê ILD Building tại Quận Tân Bình

Giới thiệu về văn phòng cho thuê ILD Building tại quận Tân Bình: Tòa nhà cao ốc văn...

215 views

Văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building tại quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building Quận 7: Tòa nhà cao ốc Phú...