Tag: Văn phòng cho thuê giá 10$/m2

68 views

Văn phòng cho thuê Mirae Building tại Quận 10

Giới thiệu về cao ốc văn phòng Mirae Building tại Quận 10: Công ty Đầu tư và Dịch...

69 views

Văn phòng cho thuê CMR Building tại Huyện Nhà Bè

Giới thiệu về cao ốc văn phòng CMR Building tại Huyện Nhà Bè: Công ty Đầu tư và...

157 views

Văn phòng cho thuê PN-TechCons tại Quận Phú Nhuận

Giới thiệu về cao ốc văn phòng cho thuê PN-TechCons tại Quận Phú Nhuận: PN-TechCons là tòa nhà...

174 views

Văn phòng cho thuê H3 Building tại quận 4

Giới thiệu về văn phòng cho thuê H3 Building tại quận 4: Cao ốc văn phòng cho thuê...

120 views

Văn phòng cho thuê ILD Building tại Quận Tân Bình

Giới thiệu về văn phòng cho thuê ILD Building tại quận Tân Bình: Tòa nhà cao ốc văn...

148 views

Văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building tại quận 7

Giới thiệu về văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building Quận 7: Tòa nhà cao ốc Phú...