Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ – thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư trong và ngoài nước:

Trong 2 tháng đầu năm 2017, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ – thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư trong và ngoài nước… góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.

Hai tháng đầu năm 2017, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Hai tháng đầu năm 2017, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng/2017, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố tăng 5,83% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo do tác động của chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 154.262,9 tỷ đồng, tăng 12,2%. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố trong tháng 2 ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ; nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Đầu tư trong và ngoài nước tăng trưởng giúp kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc:

Về đầu tư trong nước, thành phố có hơn 4.400 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới trong 2 tháng/2017 với tổng số vốn đăng ký 57.199 tỷ đồng. Ngoài ra, có 5.735 lượt doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 25.437 tỷ đồng. Tính chung vốn đăng ký và vốn bổ sung là 82.636 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ.

Về đầu tư nước ngoài cũng có những chuyển biến tích cực. Trong 2 tháng, có 96 dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 119,1 triệu USD; có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 59,7 triệu USD. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho 217 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 264,3 triệu USD. Như vậy, về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 2 tháng/2017 thành phố thu hút được hơn 443 triệu USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ.

Đầu tư trong và ngoài nước tăng trưởng giúp kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc
Đầu tư trong và ngoài nước tăng trưởng giúp kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc

Để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng và trong đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, tiếp cận với thị trường nước ngoài…

 

Lưu

Leave a Response